preload

Julius Nørbo

Innovativ og vækstorienteret rådgiver !

Udviklingsorienteret direktør med 15 års erfaring med forretningsudvikling og drift samt professionelt bestyrelsesarbejde.

Du ønsker:

 • En dynamisk strategiplan der matcher markedets krav og muligheder
 • En velbalanceret drifts- og udviklingsprioritering der sikrer vækst på et sundt grundlag
 • Velmotiverede medarbejdere der bidrager med ideer og kvalitetsydelser

 

Jeg tilbyder:

 • Konsulenterfaring med udvikling af strategier, forretningsplaner, ledelse og organisation
 • Metoder og erfaring på baggrund af 70 innovationsprojekter i små og store virksomheder
 • Forretningsudviklingskompetencer som 300 kreative virksomheder har benyttet sig af
 • Leder- og medarbejderudviklingskoncepter der sikrer commitment og kreativitet

 

August 2009 -       Interim direktør, Privathospitalet SELMA ApS.

Udvikler koncept og forretningsplan. Kontraktforhandlinger med forsikringsselskaber. Markedsføringsstrategi samt organisationsplan.

2002-                    Direktør, NyX

Initierede projekter der skabte nye samarbejdsformer mellem kunsterne og erhvervsliv samt mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Har eksternt funded projekter for 50 mio. kroner.  Har gennemført 70 innovationsalliancer i virksomheder og kulturinstitutioner.

2002-2007            Direktør, k-fab A/S

Opbyggede innovationsmiljø i Kbh og Århus for kreative iværksættere. Trænede 300 virksomheder i forretningsudvikling, Medvirkede til investor involvering. Oprettede platform under Øresunds Science Region med fokus på de digitale oplevelseserhverv.

1999-2002            Udviklingschef, Kaospiloterne

Oprettede KaosAcademy der solgte ydelser til erhvervslivet samt udarbejdede feasibility studies for offentlige instanser.

1997-1999            Personaleudviklingschef, TDC Erhverv

Implementerede BalanceScoreCard model for 2500 ansatte. Skabte sammenhæng mellem forretningsstrategier og kompetenceudviklings-programmer. Omstrukturerede og effektiviserede udviklingsenheden og uddannelsesafdelingen.

1995-1997            Direktør i Nørbo Management ApS

Lederudviklingskoncepter for topledere der integrerede forretningsudvikling med de personlige lederskaber.

Er professionel bestyrelsesmedlem i 3 selskaber

Uddannet cand. psych. i 1989 ved Århus Universitet. 

 

RSS Nyeste indlæg fra min blog

 • Er en professionel bestyrelse: årsagen eller resultatet ?
  Jeg rejser dette interessante spørgsmål i en netop gennemført kortlægning af den kreative branche i Region Midtjylland. Analysen bygger blandt andet på et omfattende spørgeskema, der er besvaret af 650 virksomheder indenfor arkitektur, design, PR og kommunikation, grafisk design, reklamebureauer, indretningsdesign, mode- og livsstilsvirksomheder. Desuden er […]
 • Giv arbejdet MENING
  Det er en kunst at skabe motiverende udviklingsprojekter når midlerne er små – men det er en væsentlig forudsætning for at fastholde engagerede medarbejdere.   I tider med stram økonomisk fokus kan medarbejdere blive frustrerede over manglende kompetence- og karrieremæssig udvikling. Det kan betyde at de får den oplevelse, at den videre udvikling skal ske [. […]
 • Videndeling starter fra direktionsniveau
  Direktøren som blogger Videndeling som grundlag for “best practise” og innovation er et must, hvorfor det står højt på mange virksomheders ønskeseddel. MEN på netop dette særdeles vigtige område, bliver det ofte kun til opfordringer,  “værdigrundlag” og et tilbagevendende tema på personalemøder. På rigtig mange andre områder udarbejder virksomheder strategie […]
 • Det strategiske refleksionsrum
  Strategier som pejlemærker fremfor den afstukne kurs Store krav til dagens ledere: Implementer strategien i det daglige arbejde – og forhold dig hele tiden kritisk til om strategien er den rette ! Vi kan sikkert godt blive enige om at strategifokus og strategiplaner er et must. Men gad vide om vi kan blive enige om […]
 • Videnledelse
  Viden er magt – hvorfor så afgive den ? Ordsproget ”Tale er sølv – tavshed er guld” er enhver leders mareridt. For  guldet ligger gemt i den viden som medarbejderne besidder. Når virksomheder ønsker en større videndeling er det nødvendigt at forstå hvilke komplekse processer der reelt skal til for at tilgodese dette behov. Det […]